ฟรีเว็บ
นาฬิกา
 

 
                                     

พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(30 ต.ค.56)
อ่านต่อ...

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์กับกระทรวงศึกษาธิการ     คลิ๊ก....

 

ข่าวการศึกษา - ภาพกิจกรรม

กระตุ้นเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน(2 เม.ย.57) อ่านต่อ...

moe

รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเสวนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 (14 มี.ค. 57) อ่านต่อ...

สพฐ.จัดดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล... (20 ก.พ.57) อ่านต่อ....

moe

ศธ.หารือกับตัวแทนสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา องค์การค้าของ สกสค. เพื่อหารือการผลิตหนังสือเรียนมีคุณภาพและทันก่อนเปิดภาคเรียน
(9 ก.พ. 57) อ่านต่อ...

moe

สรุปผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2557
(7 ก.พ. 57) อ่านต่อ...

กพฐ. ให้สิทธิ์ ร.ร.แก้ปัญหารับเด็ก
(7 ก.พ.57)
อ่านต่อ...

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการและกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน และวมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
เขตคลองเตย...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

สพป.กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (23 ม.ค.57) อ่านต่อ...

 

กำชับ ร.ร.ดังห้ามประมูลเก้าอี้รับ นร. (23 ม.ค.57) อ่านต่อ...

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง สังกัด สพม.2 รับนโยบายจาก สพฐ.
(23 ม.ค.57) อ่านต่อ...

สพฐ.ลุยโรงเรียนอัตราแข่งขันสูง (15 ม.ค.57) อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กทม. มอบนโยบายการบริหารจัดการ สพป.กทม.
ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ อ่านต่อ...

ผอ.อรฤดี พูลศรี
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ...

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
ของกระทรวงศึกษาธิการ(28 มิ.ย.56)

อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
(25 มี.ค.56)
 

 
 
   
   
อาคารคุรุสัมมนาคาร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สถิติผู้เยี่ยมชม 0000012969