ฟรีเว็บ
นาฬิกา
 

 

 
ประวัติวันแม่แห่งชาติ อ่านต่อ...

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ข่าวการศึกษา - ภาพกิจกรรม

moe

เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำคุณลักษณะ “กตัญญู-ระเบียบวินัย-สุภาพ
เรียบร้อย” นักเรียนประถมศึกษา (26 ส.ค. 57) อ่านต่อ..

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (26 ส.ค.57) อ่านต่อ..

moe

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว 3 กิจกรรมสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้
(5 ส.ค. 57) อ่านต่อ...

สพฐ.ยกระดับป้องกันนักเรียนตีกัน (5 ส.ค.57) อ่านต่อ...

สพฐ.เร่งรัดปราบยาเสพติด (31 ก.ค.57) อ่านต่อ...

สพฐ.ตั้งเป้าแก้ปัญหาเด็กอ้วน (31 ก.ค.57) อ่านต่อ...

เด็กไทยเจ๋งคว้าทองคณิตโลก (28 ก.ค.57)อ่านต่อ...

ศธ.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังเด็กไทย - ชู 7 แผน
สู่สถานศึกษา (28 ก.ค.57) อ่านต่อ...

แนะ ศธ.ปรับหลักสูตร-วิธีสอนภาษาไทย
(25 กค.57) อ่านต่อ...
 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพรถรับนักเรียน

ปฏิบัติให้จริงมาตรการรถรับส่ง นร.(25 ก.ค.57) อ่านต่อ...

รศ.ดร.สมพงษ์จิตระดับ-อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์-จุฬา-(1).jpg

สอนค่านิยมหลักเด็กไทยต้องให้ปฏิบัติจริง
(21 ก.ค.57) อ่านต่อ...
 

สพฐ.จัดประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศ (21 ก.ค.57) อ่านต่อ...

ศธ.แก้เด็กกวดวิชาชี้เสียเวลา-สิ้นเปลืองเงินทอง
ปลัดขอเวลาศึกษาเชิงลึก (8 ก.ค.57) อ่านต่อ...

สพป.กทม.พัฒนาผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ(8 ก.ค.57) อ่านต่อ...

สพฐ. มอบ Office 365 นักเรียน 8 ล้านคน วางระบบคลาวด์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (23 พ.ค.57) อ่านต่อ...

moe

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2557 (23 พ.ค. 57) อ่านต่อ...

moe

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
(22 พ.ค. 57) อ่านต่อ...

คลายล็อกระบบใบอนุญาตครูศธ.แก้ปัญหาครูช่างขาดแคลน
(21 พ.ค.57) อ่านต่อ...

สพป.กทม.มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนรับเปิดเรียน
(21 พ.ค.57) อ่านต่อ...

ศธ.เปิดช่องจบป.ตรีสาขาอื่นเป็นครู จี้คุรุสภาแก้เงื่อนใบประกอบ
วิชาชีพ (20 พ.ค.57) อ่านต่อ...

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

 

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพเด็กวัยเรียน เน้นทักษะชีวิตป้องกันพฤติกรรมทางเพศ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น ๓  ภาพกิจกรรม...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

ศุนย์สารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงแนวดำเนินการในการจัดส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-office ระบบใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สพป.กทม. โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม...
ดูภาพกิจกรรมที่นี่

กระตุ้นเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน(2 เม.ย.57) อ่านต่อ...

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการและกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน และวมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์
เขตคลองเตย...ดูภาพกิจกรรมที่นี่

สพป.กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (23 ม.ค.57) อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กทม. มอบนโยบายการบริหารจัดการ สพป.กทม.
ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ อ่านต่อ...

ผอ.อรฤดี พูลศรี
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ...

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)
ของกระทรวงศึกษาธิการ(28 มิ.ย.56)

อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
(25 มี.ค.56)
 

 

 
 
   
   
อาคารคุรุสัมมนาคาร ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สถิติผู้เยี่ยมชม 0000016479